Disclaimer

Disclaimer jaapbrand.nl

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Dit is iedere webpagina waarin jaapbrand.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Klikgedrag
Op de website van jaapbrand.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden – zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden – zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. jaapbrand.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U als gebruiker van de webpagina zal jaapbrand.nl vrijwaren tegen aanspraken van derden die zijn ingesteld als gevolg van uw gebruik van de website. jaapbrand.nl is niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt en daarbij niet onder ons beheer vallen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina’s die aan onze website zijn gelinkt.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. jaapbrand.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging of beëindiging van een webpagina. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij jaapbrand.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan jaapbrand.nl Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door jaapbrand.nl

Aanvulling Copyright

Alle afbeeldingen die in het jaapbrand.nl website zijn het exclusieve eigendom van Jaap Brand en worden beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechten.

De beelden mogen niet worden gereproduceerdgekopieerd, overgedragen of gemanipuleerd zonder schriftelijke toestemming van Jaap Brand.

Het gebruik van een afbeelding als basis voor een ander fotografisch concept of illustratie (digitaal, kunstenaar teruggeven of iets dergelijksis een schending van de Verenigde Staten en internationale auteursrechtenAlle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd © Jaap Brand.

Creative Common-Licentie
Dit werk van J.Brand valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn eventueel beschikbaar via een aanvraag https://www.jaapbrand.nl/contact/.

Translate »